Rynek w Choroszczy

Data utworzenia: 10.10.2023

Stanowi centralny punkt miasta ukształtowanego przez Jana Klemensa Branickiego. Czworoboczny rynek i dziś jest ważnym miejscem w Choroszczy.

[fot. Anna Dycha]

Obecny kształt miastu Choroszcz Jan Klemens Branicki nadał w połowie XVIII wieku. Wtedy to możemy mówić o czworobocznym rynku z odchodzącymi od niego regularnymi ulicami. W ostatnich latach plac doczekał się rewitalizacji. Dla jednych dziś jest przykładem negatywnych zmian związanych z "betonozą" – wcześniej znajdował się tu niewielki park. Dla innych niejako powrotem do źródeł. Centralne miejsce zajmuje Pomnik Poległym za Wolność Ojczyzny. Ufundowany został w 1934 roku. Zwieńczeniem prostego obelisku jest orzeł.

Nad placem dominuje bryła kościoła św.św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika. To budowla w stylu baroku, fundacji Jana Klemensa Branickiego. Ze świątynią sąsiaduje budynek klasztoru podominikańskiego. Zespół pięknie prezentuje się nie tylko od placu, ale również z ulicy Dominikańskiej oraz z łąk nad rzeką Horodnianką. Pozostałe pierzeje placu tworzy niska, małomiasteczkowa zabudowa.

Źródło: "Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat białostocki" wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

authors image
Autor:

ad

Reporter | a.dycha@bia24.pl