Sejmik Bielski

Data utworzenia: 15.11.2023

W Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim odbędzie się Sejmik Bielski.

[fot. Muzeum Podlaskie w Białymstoku]

Unici na Podlasiu w okresie wczesnonowożytnym, to temat kolejnego, już VIII Sejmiku bielskiego. Prelegentami spotkania będą dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Andrzej Buczyło z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 

Unici to chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, która łączyła elementy katolicyzmu i prawosławia, starając się zachować swoją odrębność kulturową i narodową. W trakcie spotkania przedstawione zostaną główne cechy i problemy unickiej społeczności na Podlasiu, jej stosunek do innych wyznań i władzy państwowej, a także jej rola w historii regionu. 

Sejmik odbędzie się 28 listopada o godz. 17.00.

authors image
Autor:

oprac. ad

Reporter | a.dycha@bia24.pl