Podlasie w Powstaniu Styczniowym – wystawa

Data utworzenia: 14.06.2023

Wystawa "Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym" zostanie otwarta w Muzeum Historycznym w Białymstoku. 

[fot. ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku]

Wystawa powstała z okazji mijającej w tym roku 160. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego. Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w toczonych wówczas walkach, aktywność ludności przy wspieraniu powstańców oraz represje, które miały miejsce na Podlasiu po powstaniu. Można na niej zobaczyć zabytki związane z walkami na Podlasiu, które zostały umieszczone w szerszym kontekście ziem polskich pod zaborem rosyjskim.

Podlasie stanowiło niezwykle istotny obszar zarówno działalności niepodległościowej przed powstaniem, jak również walk w czasie jego trwania. Zajęcie tego obszaru, a przede wszystkim uzyskanie poparcia miejscowej ludności pozwoliłoby odciąć wojska carskie w Królestwie Polskim od posiłków, a także od zaopatrzenia dostarczanego koleją Warszawsko-Petersburską, idącą między innymi przez Białystok.

Już pierwsze dni powstania ukazały znaczenie Podlasia dla władz powstańczych. Połowa ataków na garnizony rosyjskie miała miejsce na Podlasiu i Augustowszczyźnie. Trzy z nich – w Surażu, Kodniu i Łomazach – zakończyły się sukcesem. W późniejszym okresie powstania na Podlasiu miały miejsce jedne z największych potyczek powstania. Zarówno w walkach pod Węgrowem 3 lutego 1863 r., jak i pod Siemiatyczami 6 i 7 lutego 1863 r. po stronie polskiej walczyło po kilka tysięcy żołnierzy.

Wystawa "Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym", kuratorzy: dr Krzysztof Kossakowski, Paweł Okołot

Czas ekspozycji: 15 czerwca – 31 grudnia 2023,
Wernisaż: 15 czerwca 2023 r. o godz. 18.00, Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37.

authors image
Autor:

ad

Reporter | a.dycha@bia24.pl