Promocja książki "Święta i święci Kodeksu Supraskiego" oraz płyty "Muzyczny Kodeks Supraski"

Data utworzenia: 10.11.2023

Promocja książki "Święta i święci Kodeksu Supraskiego" oraz płyty "Muzyczny Kodeks Supraski" odbędzie się w Centrum Kultury Prawosławnej. Wydarzenie organizowane jest w ramach Obchodów Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023.

[fot. Centrum Kultury Prawosławnej]

W promocji wezmą udział: prof. Aleksander Naumow, dr Jarosław Charkiewicz, Michał Uścinowicz oraz inni uczestnicy projektu. Książka została wydana przez Fundację Oikonomos. Promocja odbędzie się 16 listopada o godz. 16.00. Wstęp wolny!

W tekście wprowadzającym do płyty możemy przeczytać:
" ...Niniejsza płyta stanowi muzyczną wizualizację treści zawartych w Cyrylickiej Księdze Supraskiej. Taka forma przekazu daje możliwość zaprezentowania bogactwa Kodeksu w atrakcyjny i wciągający sposób. Wykonane utwory to w większości tropariony, kondakiony i stichiry zaczerpnięte z tekstów liturgicznych przeznaczonych na poszczególne dni. Niech ta płyta będzie też zachętą do lektury książki Jarosława Charkiewicza " Święta i święci Kodeksu Supraskiego" i polskiego przekładu całego zabytku. "

W przedmowie do książki Wydawca pisze:
"Oddajemy Państwu kolejny tom z serii Biblioteczka Akademii Supraskiej, zatytułowany Święta i święci Kodeksu Supraskiego. Książka powstała w ramach Obchodów Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim 2023 i jest jednym z wielu działań podjętych przez Fundację Oikonomos w celu upamiętnienia dwusetnej rocznicy odnalezienia i wprowadzenia do obiegu naukowego Cyrylickiej Księgi Supraskiej(...) Pozycja ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno specjalistów, jak również osób, które po raz pierwszy zetkną się z tekstem rękopisu. Przybliżamy czytelnikowi całą treść Kodeksu Supraskiego, przechowywanego dzisiaj w trzech bibliotekach, jednocześnie dzieląc naszą książkę na dwie części, które zatytułowaliśmy, odpowiednio: Święta Kodeksu Supraskiego oraz Święci w Kodeksie Supraskim. W źródle, do którego odwołuje się autor, po żywocie św. Artemona, którego wspomnienie przypada na 24 marca, mamy dwie homilie na Święto Zwiastowania (25 marca), po których kopista przepisuje żywoty świętych przypadające na kolejne dni miesiąca. Po nich następują homilie na kolejne dni Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego, zaś całość Cyrylickiej Księgi Supraskiej zamykają trzy żywoty bez przypisanych im dat. W naszej publikacji autor nie zachował podziału zawartego w rękopisie, lecz w pierwszym rozdziale opisał zawarte w Kodeksie historie świąt: Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy, Sobotę Łazarza, Niedzielę Palmową, dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do soboty, Paschę, a następnie Spotkanie Zbawiciela z apostołami na drodze do Emaus oraz Niedzielę Tomasza. W drugim rozdziale czytelnikowi zostają zaprezentowane żywoty świętych, których wspomnienia przypadają od 4 do 31 marca, ułożone w porządku chronologicznym; także święci z końca rękopisu zostali przyporządkowani później dopisanym datom. Zarówno święta, jak i święci zostali dokładnie opisani przez autora, który odwołuje się do tekstów biblijnych, ich egzegezy oraz interpretacji teologicznych, umieszczając je w odpowiednim kontekście historycznym. Wszystkie rozdziały książki zostały opatrzone komentarzem oraz informacją, w którym konkretnym miejscu rękopisu możemy odnaleźć oryginalny utwór." 

authors image
Autor:

oprac. ad

Reporter | a.dycha@bia24.pl