Niezwykła ikona trafiła do Muzeum Ikon w Supraślu

Data utworzenia: 14.12.2023

Do zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu trafiła właśnie niezwykła szesnastowieczna ikona Chrystusa w Majestacie.

[fot. Muzeum Podlaskie w Białymstoku]

Zakup ikony wpisuje się w główne założenia rozbudowy zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. XVI-wieczny wizerunek przedstawiający Chrystusa w Majestacie jest niezwykle istotnym zabytkiem z punktu widzenia kolekcji. Pomimo bogatych i różnorodnych zbiorów muzeum nie było w posiadaniu jednego z najważniejszych i podstawowych w ikonografii chrystologicznej wizerunku Zbawiciela. Ponadto XVI-wieczny zabytek ma duże walory badawcze, ekspozycyjne i edukacyjne.

Ikona stanowi cenne uzupełnienie zgromadzonych zabytków związanych z terenami Rzeczypospolitej. Autorem ikony jest Mistrz Deesis z Bartnego. Dzieła z kręgu tego mistrza cechuje wysoki poziom artystyczny. Ikona została namalowana w oparciu o dawne wzorce, w bardzo płynny sposób zaadaptowane i wzbogacone o estetykę XVI-wiecznej ikony karpackiej. Autor został rozpoznany przez badaczy tematu na podstawie ikon z rzędu Deesis z ikonostasu w cerkwi św. św. Kosma i Damiana w Bartnem. Twórczość tego malarza zapoczątkowała manierę malarską, która była rozpoznawalna i wykorzystywana w wielu innych dziełach.

Zabytek XVI-wieczny o tak udokumentowanej proweniencji będzie stanowił bardzo istotny punkt programowy w narracji kolekcji ikon karpackich, reprezentujących niejednokrotnie idee i wzory artystyczne promieniujące na sztukę cerkiewną tworzoną w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Zakupiona ikona zostanie umieszczona pośród innych zabytków reprezentujących sztukę cerkiewną z terenów Podkarpacia.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Rozbudowa zbiorów muzealnych" oraz z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Już 16 i 17 grudnia o godz. 15.00 Muzeum zaprasza na specjalne spotkania, w trakcie których przedstawiona zostanie historia ikony, proces konserwacji i sposób zakupu.

authors image
Autor:

ad

Reporter | a.dycha@bia24.pl