Białowieża. Przejście kładką w Parku Pałacowym otwarte

Data utworzenia: 03.01.2024

Białowieski Park Narodowy poinformował, że po zakończonym remoncie zostało otwarte przejście kładką pomiędzy stawami w Parku Pałacowym w Białowieży od ulicy Pałacowej (przy parkingu gminnym).

[fot. BPN]

W czerwcu 2023 r., w trosce o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców, Białowieski Park Narodowy, jako zarządca terenu, zmuszony był zamknąć przejście od ulicy Pałacowej, z uwagi na zły stan techniczny drewnianej kładki. W tym samym czasie Park otrzymał dofinansowanie na jej remont, co umożliwiło sprawne przygotowanie niezbędnych dokumentów i uruchomienie procedur służących wyłonieniu wykonawców dokumentacji projektowo-budowlanej i robót budowlanych.

W trakcie przeprowadzonych prac remontowych wszystkie drewniane elementy kładki zostały wymienione na nowe. Dodatkowo, posadowione w wodzie elementy konstrukcyjne zostały zastąpione metalowymi, co powinno znacznie przedłużyć jej trwałość. Dla wzmocnienia konstrukcji górnej części pomostu wstawiono podpory balustrad. Ponadto, po obu stronach kładki wzmocniono przyczółki poprzez położenie geokraty, przysypanej czarnoziemem. Na dojściach do kładki wykonano remont nawierzchni z kostki brukowej.

Remont zrealizowano w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa i remont kładki niezadaszonej pieszej w Parku Pałacowym", sfinansowanego ze środków Funduszu Leśnego. Całkowity koszt inwestycji to 2 148 183,57 zł brutto, na który składa się koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz koszt wykonania robót budowlanych.

authors image
Autor:

ad

Reporter | a.dycha@bia24.pl